Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

৯ নং ওয়ার্ড

K…wl DcKib mnvqZv KvW© msµvšÍ Z_¨

MÖvg-ভবানীপুর- ডাক-বেতবাড়ীয়া, IqvW©© bs-৯,BDwbqb- কাজিপুর, Dc‡Rjv- Mvsbx, †Rjv- †g‡nicyi

 

µt bs

K…wl KvW©avix e¨vw³i bvg/ wcZv/¯^vgxi bvg

RvZxq cwiPq cÎ bs

 

‡gvevBj bs

K…wl DcKib mnvqZv KvW© bs

Qwe

gšÍe¨

01

আমিরুল

জমির উদ্দীন

 

 

01

 

 

 

 

02

রওশন আলী

হোসেন আলী

 

 

02

 

 

 

 

03

আবুল হোসেন

ঝড়ু মিয়া

 

 

03

 

 

 

 

04

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

সাইফুল ইসলাম

সামসুল

 

 

05

 

 

 

 

06

গিয়াস উদ্দীন

আতাহার

 

 

06

 

 

 

 

07

মনিরুল

আজিজুল

 

 

07

 

 

 

 

08

আ: রহমান

আহাদ আলী

 

 

08

 

 

 

 

09

আনারুল

আজিজুল

 

 

09

 

 

 

 

10

মল্লিাক

নাছিম

 

 

10

 

 

 

 

11

মহাবুল

সিরাজ

 

 

11

 

 

 

12

বজলু

আব্দুল বি:

 

 

12

 

 

 

 

13

রবিউল

ইসলামইল

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

আ: হামিদ

নাজিমুদ্দীন

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

সাদু মন্ডল

আইনুজান

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

সিদ্দিক

আবুল হোসেন

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

সামসুল

জুবান

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

আবুল হোসেন

নুরুল হক

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

মাহাবুল হোসেন

জমির উদ্দীন

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

সাইফুল

ওমর

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

রফিকুল

আহাদ

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

উমর আলী

আ: কাদের

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

উজির আলী

নাজির

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

আকরাম

গমেজ আলী

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

জরজিম

হারেজ

 

 

26

 

 

 

 

27

হাফিজুর রহমান

বিল্লাল

 

 

27

 

 

 

 

28

সোহেল রানা

ইুদ্রস

 

 

29

 

 

 

 

29

বোরহান

আকবার

 

 

 

 

30

সিরাজুল

সেকেন্দার

 

 

30

 

 

 

 

31

রসিদ

দবির

 

 

31

 

 

 

 

32

নাজির

মসলেম

 

 

32

 

 

 

 

 

33

জামাত

অবিশ্বাস

 

 

33

 

 

 

 

34

একরাম

আ: রহমান

 

 

34

 

 

 

 

35

জামাল

দবির

 

 

35

 

 

 

 

36

সাহারুল

জমির

 

 

36

 

 

 

 

37

হাবিবুর

আতাহার

 

 

37

 

 

 

 

38

জয়নাল

মফেজ

 

 

 

38

 

 

 

 

39

হকাজ্জেল

নসকর

 

 

39

 

 

 

 

40

চাদ আলী

দবের উদ্দীন

 

 

40

 

 

 

 

 

41

জুলহাস

ছাদেকমুন্ডল

 

 

41

 

 

 

 

 

 

42

কাবের আলী

নাজির

 

 

42

 

 

 

 

 

 

43

বিল্লাল

আ: ছালাম

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

44

আবুল বাশার

নাজিমুদ্দীন

 

 

44

 

 

 

 

 

 

45

রহিদুল

আইনুদ্দীন

 

 

45

 

 

 

 

 

 

46

ওয়াজেল হক

রাজা বক্স

 

 

46

 

 

 

 

 

 

47

আকবর আলী

সেকেন্দার আলী

 

 

47

 

 

 

 

 

 

48

আফফান আলী

আহাদ আলী

 

 

48

 

 

 

 

 

 

49

নাজিমুদ্দীন

নাজিমুদ্দীন

 

 

49

 

 

 

 

 

 

50

আয়েজ

ফরাতুল্লাহ

 

 

50

 

 

 

 

 

 

51

সামসুল

মনছুর

 

 

51

 

 

 

 

 

 

52

বাবর আলী

আ: রহমান

 

 

52

 

 

 

 

 

 

53

মকলেচছুর রহমান

বছের আলী

 

 

53

 

 

 

 

 

 

54

খেড়ু

দলু মন্ডল

 

 

54

 

 

 

 

 

55

সামছুল

মহিম

 

 

55

 

 

 

 

 

 

56

রাহিতুল্লাহ

দবির

 

 

56

 

 

 

 

 

 

57

আতাউর রহমান

দবির উদ্দীন

 

 

57

 

 

 

 

 

 

58

জমির উদ্দীন

দবির

 

 

58

 

 

 

 

 

 

59

সাইদুল

দবির

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

60

উমর আলী

ফরাতুল্লাহ

 

 

60

 

 

 

 

 

 

61

নাহারুল

ঝড়ু মন্ডল

 

 

61

 

 

 

         

 

 

62

আ: ওহাব

নাজিমুদ্দীন

 

 

62

 

 

 

 

 

 

63

আজাদ

আব্দুস সামাদ

 

 

 

 

64

কাশেম

ঝড়ু

 

 

 

64

 

 

 

 

 

65

রহমত আলী

ইউনুচ

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

66

রীক্তাখাতুন

দুদাল

 

 

 

66

 

 

 

 

 

67

ছুরপান আলী

আমির আলী

 

 

 

67

 

 

 

 

 

68

মিলন

বাইতুল্লাহ

 

 

 

68

 

 

 

 

 

69

নাইতুল্লাহ

 

 

 

69

 

 

 

 

 

70

হারেজ উদ্দীন

আলিহিম

 

 

 

63

 

 

 

 

 

71

এনামুল

নওশাদ

 

 

71

 

 

 

 

 

 

72

নাজির উদ্দীণ

আহানত

 

 

72

 

 

 

 

 

 

73

বাইরন

আবুল হোসেন

 

 

73

 

 

 

 

 

 

74

আমান

ইসরাইল

 

 

74

 

 

 

 

 

 

75

আমরাফুল

দবির উদ্দীণ

 

 

75

 

 

 

 

 

 

76

সিরাজ

তফিল

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

77

আমিনুল

মোজাম্মেল

 

 

77

 

 

 

 

 

 

78

মনিরুল

রমজান

 

 

78

 

 

 

 

 

 

79

সুমন

আকেদ

 

 

79

 

 

 

 

 

 

80

জাফর আলী

গমেজ মন্ডল

 

 

80

 

 

 

 

 

 

81

রুহুল আমিন

জফের আলী

 

 

81

 

 

 

 

 

 

82

মনিরুল ইসলাম

ইসমাইল

 

 

82

 

 

 

 

 

 

83

ফরমান

আমজাদ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

সপন আলী

আনোয়ার

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

বাদল

নাজিমুদ্দীন

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

আউয়াল

ফানজুর আলী

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

সাবু আলী

আতাহার

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

রেজউল

আবুল খোয়ের

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

জামাল

সামসুল

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

রসুল আলী

সামসুল হক

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

হাবিবুর

আবুল খায়ের

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

আমিরুল

আতাহার

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

মোছাজ্জেল

আফেজ উদ্দীন

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

সইদুল

বরকম

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

নাসির

বদিউজ্জামান

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

তোফাজ্জেল

রাজা বক্স

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

খোয়াজ্জেল

রাজা বক্স

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

আ: জলিল

পালান

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

আলেক চাদ

ইসমাইল

 

 

 

 

 

 

 

100

ছউম উদ্দীন

আ: আজিজ

 

 

 

 

 

 

 

101

টিপু

আহাদ

 

 

 

 

 

 

 

102

নাজমুল

ইবাদ

 

 

 

 

 

 

 

103

আখের আলি

চষাইমন্ডল

 

 

 

 

 

 

 

104

এনামুল

আজাহার

 

 

 

 

 

 

 

105

রেজাউল

জহির

 

 

 

 

 

 

 

106

ইয়াহিয়া

ইউসুচ

 

 

 

 

 

 

 

107

জহির উদ্দীন

হাইস

 

 

 

 

 

 

 

108

আহাদুল

ইয়াকুব

 

 

 

 

 

 

 

109

মজিনা খাতুন

মহারুল

 

 

 

 

 

 

 

 

110

আছের আলী

মজিরন

 

 

 

 

 

 

 

111

লুৎফর

আতর আলী

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১৩

সেলিম রেজা

আ: হামিদ

 

 

 

 

 

 

 

১১৪

পলাম

উদ্রিস

 

 

 

 

১১৫

ইইনুচ আলী

নুর বক্স

 

 

 

 

১১৬

লিটন

সামছুল

 

 

 

 

১১৭

মিরাজুল

চনু ,ন্ডল

 

 

 

 

১১৮

কাসেম মন্ডল

মুছাব

 

 

 

 

১১৯

আজিজুল

হিবাজ উদ্দীন

 

 

 

 

১২০

নজরুল ইসলাম

মুনছার

 

 

 

 

১২১

নবির উদ্দীন

কছিমুদ্দীন

 

 

 

 

১২২

বাদল

মসলেম

 

 

 

 

১২৩

রবির

মওলা বক্স

 

 

 

 

১২৪

আবু তাহের

কাবেল মন্ডল

 

 

 

 

১২৫

ইয়ার আলী

পেজের আলী

 

 

 

 

১২৬

মকলেচ

ইয়াহিয়া

 

 

 

 

১২৭

মজুরুল

আজের

 

 

 

 

১২৮

তাহাজ উদ্দীন

ছুরাত

 

 

 

 

১২৯

বেগনা খাতুন

কামাল

 

 

 

 

১৩০

জাকির

কাজিম

 

 

 

 

১৩১

ণাইলা খাতুন

আব্দুর রহমান

 

 

 

 

১৩২

লালচাদ

কসিমুদ্দীন

 

 

 

 

১৩৩

পেজের আলী

রিয়াজ

 

 

 

 

১৩৪

আলফাজ

জাকির

 

 

 

 

১৩৫

আরোজ আলী

বদর

 

 

 

 

১৩৬

ইনছার আরী

একরাম

 

 

 

 

১৩৭

আবুল কাশেম

কছিমুদ্দীন

 

 

 

 

১৩৮

 

 

 

 

 

 

১৩৯

আতাহার

নিয়ামত

 

 

 

 

১৪০

রিয়াজ উদ্দীন

আতাহার

 

 

 

 

১৪১

ইয়াফফান

গমেজ

 

 

 

 

১৪২

মকলেচ

আজাদ

 

 

 

 

১৪৩

বকুল

রমজান

 

 

 

 

১৪৪

ওসমান

ফকির

 

 

 

 

১৪৫

সিদ্দিকুর রহমান

সশিছুল

 

 

 

 

১৪৬

আবু কাওছার

সামছুল

 

 

 

 

১৪৭

মন্টু

আরশেদ

 

 

 

 

১৪৮

রহমাত আলী

রহিম বক্স

 

 

 

 

১৪৯

মকলেচ

টগর

আরী

 

 

 

 

১৫০

নুরুল

মিষ্টু

 

 

 

 

১৫১

এমলাছুর

আলেম হোসেন

 

 

 

 

১৫২

নুর ইসলাম

ছের আলী

 

 

 

 

১৫৩

নজরুল

আলিন

 

 

 

 

১৫৪

আবু বক্কর

শিমুল

 

 

 

 

১৫৫

ইউনুচ

ছলিম

 

 

 

 

১৫৬

আলম

দবির

 

 

 

 

১৫৭

সালাহ উদ্দীন

আলম

 

 

 

 

১৫৮

ইরফান

আ: মোল্লা

 

 

 

 

১৫৯

ফজলুল

মফেজ

 

 

 

 

১৬০

লান্টু

মোতালেব

 

 

 

 

১৬১

সুনহার

মহিম

 

 

 

 

১৬২

ন্নানু

তহিদুল

 

 

 

 

১৬৩

শওকত আলী

আকছার

 

 

 

 

১৬৪

সাহাবুল

রমজান

 

 

 

 

১৬৫

কিয়ামত

জসিম

 

 

 

 

১৬৬

সুমন আলী

মাহিদুল

 

 

 

 

১৬৭

আ: বারী

নছিম উদ্দীন

 

 

 

 

১৬৮

মনিরুল

নশকর

 

 

 

 

১৬৯

সামসুল

ছাকুল

 

 

 

 

১৭০

খেজমত

আজের

 

 

 

 

১৭১

ইদ্রিস আলী

সামসুল

 

 

 

 

১৭২

 

 

 

 

 

 

১৭৩

মইন উদ্দীন

জলিল

 

 

 

 

১৭৪

 

 

 

 

 

 

১৭৫

মজনু

রেজাউল

 

 

 

 

১৭৬

মহিদুল

আ: আজিজ

 

 

 

 

১৭৭

 

 

 

 

 

 

১৭৮

পারুলা

সাহিদুল

 

 

 

 

১৭৯

মো: উজ্জাল

নুরুল

 

 

 

 

১৮০

 

 

 

 

 

 

১৮১

মাসুদ রানা

আজের আলী

 

 

 

 

১৮২

আবুল কামেম

নজিমুদ্দীন

 

 

 

 

১৮৩

মজির উদ্দীন

ফজলূল

 

 

 

 

১৮৪

একলাচ

চাদ খালিল

 

 

 

 

১৮৫

চাদ আলী

আহমদ

 

 

 

 

১৮৬

 

 

 

 

 

 

১৮৭

ফজলূ

সের আলী

 

 

 

 

১৮৮

 

 

 

 

 

 

১৮৯

আ: আলিম

নজিমুদ্দীণ

 

 

 

 

১৯০

কাবেজ উদ্দীন

ইয়ার আলী

 

 

 

 

১৯১

ইউনুচ আলী

কাজেম মন্ডল

 

 

 

 

১৯২

সাদিমান

সদর আলী

 

 

 

 

১৯৩

রসিদ উদ্দীন

কলিমুদ্দীন

 

 

 

 

১৯৪

সাহিন আলী

আজের আলী

 

 

 

 

১৯৫

 

 

 

 

 

 

১৯৬

 

 

 

 

 

 

১৯৭

ইনতাজুল

সামসের

 

 

 

 

১৯৮

রিন্টু

ওয়াজেল

 

 

 

 

১৯৯

রাজিয়া

আজিজুল

 

 

 

 

২০০

ইসমাইল

আবুল হোসেন

 

 

 

 

২০১

ইছহাক

হাজাবক্স

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০৩

এনামুল

আনছার

 

 

 

 

২০২

লীলচাদ

নাজিমুদ্দীন

 

 

 

 

২০৩

কুরবান

আবেদ আলী

 

 

 

 

২০৪

সাহাজামাল

 

 

 

 

কুরবান

 

 

 

 

 

 

 

২০৬

রিন্টু

 

 

 

 

 

২০৭

আব্রহিম

রব্বান

 

 

 

 

২০৮

মতিয়ার

ইসমাইল

 

 

 

 

২০৯

শফিকুল

খুরশেদ

 

 

 

 

২১০

খুরশেদ

ছাকেম

 

 

 

 

২১১

খয়বার

মফেজ

 

 

 

 

২১২

কালাম হোসেন

করিম

 

 

 

 

২১৩

রেজাউল

খাতের আলী

 

 

 

 

২১৪

আহমদ আলী

ইসার উদ্দীন

 

 

 

 

২১৫

আ: রহিম

খাতের আলী

 

 

 

 

২১৬

সেন্টু

জয়নাল

 

 

 

 

২১৭

সাইদুল

জমির

 

 

 

 

২১৮

আসমাইল

জসিম

 

 

 

 

২১৯

আলি হোসেন

কছিমুদ্দীন

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২২২

নুরুল ইসলাম

আ: রহমান

 

 

 

 

২২৩

সাইদুল

লুৎফর

 

 

 

 

২২৪

উমর আলী

রাফিজ উদ্দীন

 

 

 

 

২২৫

মহাসিন

আয়ুব আলী

 

 

 

 

২২৬

বাবুল

জাফের

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২২৯

খতেজান

ইংরাজ

 

 

 

 

২৩০

আলিমুদ্দীন

মহরম

 

 

 

 

২৩১

নজরুল

জসিম

 

 

 

 

২৩২

ফিলুয়ারা

মিজানুর

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৩৪

বুদু হোসেন

ইছাহাক

 

 

 

 

২৩৫

জাকিরুল

রহমতুল্লাহ

 

 

 

 

২৩৬

মোশারেফ

সামছুদ্দীন

 

 

 

 

২৩৭

মিনহাজ

আজাদ

 

 

 

 

২৩৮

সফিকুল

মলা বক্স

 

 

 

 

২৩৯

আসমা খাতুন

লিফটন

 

 

 

 

২৪০

ছকিমন

আ: রশিদ

 

 

 

 

 

২৪১

নিছারন

মনিরুল

 

 

 

 

২৪২

সোহাগী

ইদ্রিস

 

 

 

 

২৪৩

মিরাজুল

ছালোন

 

 

 

 

২৪৪

মোসারেফ হোসেন

মোতালেব

 

 

 

 

২৪৫

মোস্তাফিজুর রহমান

মোতালেব

 

 

 

 

২৪৬

আকবর আলী

ফইমুদ্দীন

 

 

 

 

২৪৭

টিপু

রমজান

 

 

 

 

২৪৮

রফিকুল

কলিমুদ্দীন

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫২

আজিজুল

আরেজ

 

 

 

 

২৫৩

আনারুল

ইরাদ

 

 

 

 

২৫৪

আ: ওহাব

আব্দুল মন্ডল

 

 

 

 

২৫৫

গিয়াস আলী

আখের আলী

 

 

 

 

২৫৬

রবিউল

রমজান

 

 

 

 

২৫৭

লালন আলী

খেড়ু

 

 

 

 

২৫৮

সেন্টু

ইসমাইল

 

 

 

 

২৫৯

রুহুল আমিন

আতর আলী

 

 

 

 

২৬০

রহিদুল

ইলাবক্স

 

 

 

 

২৬১

রেজাউল

আজের আলী

 

 

 

 

২৬২

শহিদুল

মকছেদ

 

 

 

 

২৬৩

আনোয়ারুল

আজের আলী

 

 

 

 

২৬৪

রফিকুল

মুছাব

 

 

 

 

২৬৫

ইসমাইল

তফিল

 

 

 

 

২৬৬

নাজির আলী

আজিজ

 

 

 

 

২৬৭

জালাল হোসেন

খতের আলী

 

 

 

 

২৬৮

ফুরকান

নরুল

 

 

 

 

২৬৯

আরোজ আলী

নুর ইসলাম

 

 

 

 

২৭০

হাচিনা

নুর ইসলাম

 

 

 

 

২৭১

সোহেল রানা

আজিজুল

 

 

 

 

২৭২

শুকুর আলী

ইয়াকুব

 

 

 

 

২৭৩

ইয়াকুব

মছলেম

 

 

 

 

২৭৪

ইলিয়াচ

আয়াকুব

 

 

 

 

২৭৫

ইয়াছিন

আয়ব

 

 

 

 

২৭৬

আমিরুল

আরোজ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭৭

কিয়ামত

মোজাহান

 

 

 

 

২৭৮

মহাসিন আলী

আবুল হোসেন

 

 

 

 

২৭৯

হাসিবুল

শহিদুল

 

 

 

 

২৮০

শফিকুল

নাসির

 

 

 

 

২৮১

আবদুল লতিফ

সুন্নত

 

 

 

 

২৮২

বাবুল

ছের আলী

 

 

 

 

২৮৩

জাহাঙ্গীর

মোতারেব

 

 

 

 

২৮৪

জুয়েল রানা

আ: মান্নান

 

 

 

 

২৮৫

আহম্মদ

গাজী রহমান

 

 

 

 

২৮৬

মরজেম

নিয়ামত

 

 

 

 

২৮৭

আলেক চাদ

জমেলা

 

 

 

 

২৮৮

সিরাজুল

পালীন মন্ডল

 

 

 

 

২৮৯

মাসুদ রানা

সিরাজ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৯১

আমিরুল

মাহাদত

 

 

 

 

২৯২

আনারুল

আবুল হোসেন

 

 

 

 

২৯৩

সুজন

শহিদুল

 

 

 

 

২৯৪

রাবিয়া

নাসির

 

 

 

 

২৯৫

বায়েজ উদ্দীণ

মাতব্বর

 

 

 

 

২৯৬

আইউব

আজহার

 

 

 

 

২৯৭

আনারুল

তাহাজ

 

 

 

 

২৯৮

জাহিদুল

গোলাম

 

 

 

 

২৯৯

সাইদুল

খেদের আলী

 

 

 

 

৩০০

আশমত

উয়ল উদ্দীন

 

 

 

 

৩০১

মিঠন

ইয়ানুচ

 

 

 

 

৩০২

ফজলুল হক

কলিমুদ্দীন

 

 

 

 

৩০৩

হাসানুজ্জামান

মোজাম্মেল

 

 

 

 

৩০৪

আক্কাচ আলী

আবুজেল

 

 

 

 

৩০৫

সাদ আহম্মদ

আ: মান্নান

 

 

 

 

৩০৬

নওশাদ

সিরাজ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০৭

সিরাজুল

জামাল

 

 

 

 

৩০৮

আ: রাজ্জাক

আজিজুল

 

 

 

 

৩০৯

আজিজুল

ইমান

 

 

 

 

৩১০

বাবুল হোসেন

আত্তাহিম

 

 

 

 

৩১১

মারফত আলী

লিয়াকত

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩১৩

লিয়াকত

সোবান

 

 

 

 

৩১৪

দুদলাল

লিয়াকত

 

 

 

 

৩১৫

ইরাদ আলী

ছুরাত আলী

 

 

 

 

৩২৬

জামেনা খাতুন

বজলুর

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩১৮

আ: রহমান

ময়নাল

 

 

 

 

৩১৯

মনিরুল

আয়াজ উদ্দীন

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩২২

আজিজুল

তবের উদ্দীন

 

 

 

 

৩২৩

তুষার আলী

সিরাজ

 

 

 

 

৩২৪

সিরাজুল

সৈয়দ আলী

 

 

 

 

৩২৫

জুয়েল

আজিজুল

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩২৮

মতিয়ার

মোজাম্মেল

 

 

 

 

৩২৯

জাহিদুল

কাবের

 

 

 

 

৩৩০

রতন আলী

মনিরুল

 

 

 

 

৩৩১

জালাল

আ: মোল্লা

 

 

 

 

৩৩২

ইদ্রিস আলী

সিরাজুল

 

 

 

 

৩৩৩

শরিফুল

তোজাম্মেল

 

 

 

 

৩৩৪

একরামমুল

তবের আলী

 

 

 

 

৩৩৫

জয়নাল

আ: সাত্তার

 

 

 

 

৩৩৬

দুলাল

করিম

 

 

 

 

৩৩৭

আক্তারুল

শাহাদৎ

 

 

 

 

৩৩৮

এনামুল

আবু তালেব

 

 

 

 

৩৩৯

নুরুল

জসিম

 

 

 

 

৩৪০

রহিদুল

বজলু

 

 

 

 

৩৪১

আজিজুল

রমজান

 

 

 

 

৩৪২

নজরুল

মসলেম

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৪৪

লুৎফর

সদর আলী

 

 

 

 

৩৪৫

রাজ্জাক

নিয়াত

 

 

 

 

৩৪৬

পুরকা

কালেম

 

 

 

 

৩৪৭

এনামুল

জসিম

 

 

 

 

৩৪৮

আ: বারী

আ: সামাদ

 

 

 

 

৩৪৯

আছারুল

হিবাজ

 

 

 

 

৩৫০

খরশেদ

নায়েব

 

 

 

 

৩৫১

তালেব

ছাবের

 

 

 

 

৩৫২

জামেলা

রহিদুল

 

 

 

 

৩৫৩

বেলাল

মছলেম

 

 

 

 

৩৫৪

খেজমত

খোদাবক্স

 

 

 

 

৩৫৫

হিবাজ

জসিম

 

 

 

 

৩৫৬

আমানুল

লিয়াকত

 

 

 

 

৩৫৭

নাজির

নহিম

 

 

 

 

৩৫৮

আনোয়ার

লুৎফর

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৫৯

উজির আলী

আজিদ

 

 

 

 

৩৬০

ছবহান

ছাত্তার

 

 

 

 

৩৬১

সেকেন্দার

ইসলামইল

 

 

 

 

৩৬২

জুয়েল রানা

আত্তাহিম

 

 

 

 

৩৬৩

মনিরুল

করিম

 

 

 

 

৩৬৪

মহিদুল

ময়নাল

 

 

 

 

৩৬৫

জামিল

মান্নান

 

 

 

 

৩৬৬

চাদ মোহাম্মদ

করিম

 

 

 

 

৩৬৭

রাজ্জাক

সামসের

 

 

 

 

৩৬৮

ইয়াকুব

আজহার

 

 

 

 

৩৬৯

নাহারুল

ওমর আলী

 

 

 

 

৩৭০

জারমান

নুরুল হক

 

 

 

 

৩৭১

নাসির উদ্দীন

আ: রহামন

 

 

 

 

৩৭২

সামিম

ইউনুচ

 

 

 

 

৩৭৩

আলী হোসেন

সেকেন্দার

 

 

 

 

৩৭৪

শহিদুল

মফেজ

 

 

 

 

৩৭৫

কৃদ্দুস

খোদাবক্স

 

 

 

 

৩৭৬

আলম হোসেন

পাচু মালিথা

 

 

 

 

৩৭৭

শিল্পি

বদর

 

 

 

 

৩৭৮

আহসান

সেকেন্দার

 

 

 

 

৩৭৯

মাসুদ রানা

নুরুল

 

 

 

 

৩৮৮

আনজিরা

রবিউল

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৮০

শাহাব আলী

শাবান আলী

 

 

 

 

৩৮১

শরিফুল

আলম

 

 

 

 

৩৮২

শওকত

লিয়াকত

 

 

 

 

৩৮৩

খোদা বক্স

এয়ারেছ

 

 

 

 

৩৮৪

হাবিবুর

ণুৎফর

 

 

 

 

৩৮৫

এনামুল

আবুল হোসেন

 

 

 

 

৩৮৬

গিয়াস উদ্দীণ

লুৎফর

 

 

 

 

৩৮৭

মুনতাজ

রহিম

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৮৯

ইদ্রিস

খোদাবক্স

 

 

 

 

৩৯০

নাহারুল

তাহের

 

 

 

 

৩৯১

মকছেদ

নস্কর

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৯৩

মহন আলী

আকেল

 

 

 

 

৩৯৪

সালাম

আরশেদ

 

 

 

 

৩৯৫

মহাবুল

আজিজুল

 

 

 

 

৩৯৬

আলেক

তালেব

 

 

 

 

৩৯৭

নুরাল

নম্কর

 

 

 

 

৩৯৮

রোকন উদ্দীন

রমজান

 

 

 

 

৩৯৯

আবুল কালাম

সামসুল

 

 

 

 

৪০০

আনারুল

জমির

 

 

 

 

৪০১

মারজেম

দবির

 

 

 

 

৪০২

জাব্বারুল

ইজউদ্দীন

 

 

 

 

৪০৩

শরিফুল

আবু তাহের

 

 

 

 

৪০৪

জিয়াউর

আজিজুল

 

 

 

 

৪০৫

রবজেল

আহিজান

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪০৬

গফুর আলী

এজের আলী

 

 

 

 

৪০৭

আ: সালাম

সামসুল

 

 

 

 

৪০৮

রেজাউল

গমেজ

 

 

 

 

৪০৯

পলাশ

ফজলুল

 

 

 

 

৪১০

আ: রশিদ

হারেজ

 

 

 

 

৪১১

নিহাজ

বহমতুল্লাহ

 

 

 

 

৪১২

কুরুছিয়া

নাসির

 

 

 

 

৪১৩

কাবের

নায়েব

 

 

 

 

৪১৪

মোতালেব

আলী জান

 

 

 

 

৪১৫

কামরুল

ছিপারত

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪১৭

মো: সোহেল

এনামুল

 

 

 

 

৪১৮

লিটন

ইয়াকুব

 

 

 

 

৪১৯

আবদুল হালিম

হামিদুল

 

 

 

 

৪২০

কিয়ামত

পালান

 

 

 

 

৪২১

বজলুল

হাউস

 

 

 

 

৪২২

আল মামুন

ইসমাইল

 

 

 

 

৪২৩

হারেজ মন্ডল

মনো রদ্দিন

 

 

 

 

৪২৪

হাফিজুর

ছিপারত

 

 

 

 

৪২৫

হাফিজুর

লুৎফর

 

 

 

 

৪২৬

শফিকুল

ছিপারত

 

 

 

 

৪২৭

আনারুল

আজের

 

 

 

 

৪২৮

সৈয়ফ উদ্দীন

রহমান

 

 

 

 

৪২৯

উমর আলী

এলাহি বক্স

 

 

 

 

৪৩০

এনামুল

ঝড়ু

 

 

 

 

৪৩১

শ্যামল

আবু বক্কর

 

 

 

 

৪৩২

কুদ্দুর আলী

পাচু

 

 

 

 

৪৩৩

জিয়ারুল

মহাসিন

 

 

 

 

৪৩৪

শহিদুল

সবুর আলী

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৩৬

আব্দুল আজিজ

ছলেমান

 

 

 

 

৪৩৭

ফানুয়ার

মকছেদ

 

 

 

 

৪৩৮

রহিতুল্লাহ

আজিজুল

 

 

 

 

৪৩৯

পারছা

কামাল

 

 

 

 

৪৪০

রন্জনা

সুলতান

 

 

 

 

৪৪১

আনেছুর

ওরেচ হোসেন

 

 

 

 

৪৪২

বাবুল হোসেন

নবির

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সংযুক্তি

word9.pdf word9.pdf